การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการทำงานภายในอุปกรณ์ ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์

และ void ไม่มีการฉีกขาด หรือสูญหาย สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า 

หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ สำหรับการเปลี่ยนลูกค้าสามารถนำมาด้วยตนเอง หรือส่งทางขนส่งได้บริษัท เน็กสเต็ป รีบอร์น จำกัด

8/1 ซอยระหว่างสายไหม74 - 74/1 ถนนสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

โทร. 02-103-2258 (ทุกวัน 8.30 - 18.00 น.)

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 3 ห้อง TB 023

99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 02-992-7019 , 061-223-6979 (ทุกวัน 8.30 - 18.00 น.)

** เน็กสเต็ป รีบอร์น คอมมือสอง คุณภาพดี ราคาถูก มีรับประกัน จัดส่งทั่วไทย **